Nakon što sam upoznat/a sa Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti Univerziteta Metropolitan u Beogradu, kao Rukovaoca podataka, u skladu sa odredbom člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti svojom slobodnom voljom izjavljujem da dajem pristanak da Univerziteta Metropolitan u Beogradu, kao Rukovalac podataka, može da prikuplja i dalje obrađuje moje podatke o ličnosti na način i pod uslovima utvrđenim navedenim Pravilnikom, što potvrđujem štikliranjem ovog polja.
Želim da primam na svoj E-mail promotivna obaveštenja Univerziteta Metropolitan u Beogradu.